Genel Bilgiler

Maliye lisans programının amacı gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamaktır. Maliye programı mezunları özellikle kamu kurum ve kuruluşların muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarının muhasebe ve finansman departmanlarında çalışabilecek, mali konulara ilişkin bilimsel yöntemlerle çözüm üretebilecek niteliğe sahip olacaklardır. Maliye programı, Mali mevzuata hâkim, yeni gelişmeleri takip edebilen ve hızlı değişime ayak uydurabilen, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, mali, sosyal ve ekonomik konularda bilgi ve beceri kazanmış, meslek sınavlar için gerekli temel bilgileri edinmiş, ortaya çıkan ekonomik ilişki ve olayları yorumlayıp değerlendirebilecek gerekli bilgilere sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde Maliye lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır.

-Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında uygulayabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma.

-Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma. 

-Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme becerisi.

-Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme becerisi.

-Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma. 

Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SERKANT AKTUĞ
Güncelleme : 26.02.2017 19:45:58